Het programma

Het interbestuurlijk programma is op 14 februari 2018 bekend gemaakt door minister-president Rutte, de ministers Ollongeren (Binnenlandse Zaken en Konkinkrijksrelaties) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), burgemeester Van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, commissaris van de Koning Remkes van het Interprovinciaal Overleg en dijkgraaf Oosters van Unie van Waterschappen.

Meer informatie vindt u in het persbericht en lees hier het volledige programma.