28 november 2018

NSOB-Essay: Effectief sturen met Multi-level Governance

Interbestuurlijk werken is een must, om samen als overheden meer te bereiken bij grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Iedere bestuurslaag definieert de problemen net anders. Zodra de definities vastliggen in eigen beleid, regels en investeringsprioriteiten, liggen conflicten tussen bestuurslagen op de loer. Hoe kun je dan toch samen verder komen? Hoe kun je snel en slim schakelen tussen schalen?

 

 

Download het essay

In opdracht van het ministerie van IenW schreef de NSOB het essay ‘Effectief sturen met multi-level governance’, op zoek naar een antwoord op deze vragen. Het essay kun je vinden als pdf op de site van het NSOB.

 

Lunchbijeenkomst

Op dinsdagmiddag 27 november gingen meer dan 70 professionals – ambtenaren en bestuurders –  hier tijdens de lunch over in gesprek, in de woonkamer van EMMA in Den Haag. Binnenkort vind je op deze site het verslag over deze bijeenkomst, met 10 antwoorden op de vraag: multi-level governance #hoedan?