30 mei 2018

Filmpje: Het interbestuurlijk programma in 1,5 minuut!

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. In deze animatie wordt in 1,5 minuut uitgelegd wat het interbestuurlijk programma is.